Needles
brother-at-your-side.png
1/1

Brother Co.,Ltd.

จักรปักบราเดอร์ Brother

     เป็นเวลากว่าศตวรรษ ที่บราเดอร์เป็นที่รู้จักในฐานะของแบรนด์ที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ รวมถึงความพึงพอใจของลูกค้าตลอดมา จากจุดเริ่มต้นที่ประเทศญี่ปุ่น ในปี ค.ศ. 1908 วันนี้เรามีโรงงานการผลิตถึง 19 แห่ง และบริษัทสาขาสำนักงานตัวแทนการขาย 43 แห่ง ใน 41 ประเทศทั่วทุกภูมิภาค บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด หนึ่งในผู้นำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์ฉลาก สแกนเนอร์และจักรเย็บผ้า สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง

brother at your side

จักรปักบราเดอร์ Brother NV18E

• ลายปักในตัวเครื่อง 80 ลาย

• รูปแบบตัวอักษร 10 รูปแบบ (ภาษาอังกฤษ 7 รูปแบบ ภาษาญี่ปุ่น 3 รูปแบบ)

• สามารถปักชื่อนักเรียนภาษาไทยได้ (ใช้คู่กับโปรแกรม PE-Design)

• กระสวยกรอด้ายแบบเร็ว

• การควบคุมจอทัชสกรีนสีเต็มรูปแบบ

• ที่สนเข็มอัตโนมัติ

...

จักรปักบราเดอร์ Brother NV800E

• ที่สนเข็มอัตโนมัติ

• กระสวยกรอด้ายแบบเร็ว

• การควบคุมจอทัชสกรีนสีเต็มรูปแบบ

• ลายปักในตัว 138 รูปแบบ

• ตัวอักษรภาษาอังกฤษในตัวเครื่อง 11 รูปแบบ

• สามารถปักชื่อนักเรียนภาษาไทยได้ (ใช้คู่กับโปรแกรม PE-Design)

• มีหลอดไฟ LED ส่องสว่าง

...