เครื่องตัดเลเซอร์ CO2

         เครื่องตัดเลเซอร์ CO2

         เครื่องตัดเลเซอร์ CO2 มีกล่อง

         เครื่องตัดเลเซอร์ CO2 

         จักรปักระบบคอมพิวเตอร์

     Machine

FEIYA Embroidery

      CT-904 (4 หัว)

เครื่องจักรปักที่ได้รับการตอบรับในไทย

มาอย่างยาวนานกว่า 15 ปี

Cylinder Embroidery Machine

                รุ่น CT-904

FEIYA Embroidery

DOWNLOAD

เหมาะสำหรับการปักเสื้อสำเร็จรูป
งานปักผ้าเป็นชิ้น งานปักอาร์ม งานปักหมวก หรืองานปักผ้าที่มีความยาวพิเศษ ตัวเครื่องสามารถปรับลดความสูงของโต๊ะได้ 

ตัวเครื่องเป็นรุ่นโตีะเรียบ ตัวเครื่องมี 4 หัว 9 เข็ม/สี
 

ขนาด จำนวน 4 หัว จำนวน 9 เข็ม

ขนาดตัวเครื่อง 3.73 x 4.40 x 1.70 เมตร

พื้นที่ปัก 40 x 45 เซ็นติเมตร

ระยะฝีเข็ม 0.1 - 12.7 มิลลิเมตร

ความเร็วรอบ 250 - 850 ฝีเข็ม/รอบ

รายละเอียดตัวเครื่องและรุ่น

  • หน้าจอ LCD

  • ความเร็วสูงสุด 1200 RPM

  • สามารถปรับระดับโต๊ะได้

  • ระบบตัดด้ายอัตโนมัติ

  • ระบบเปลี่ยนสีอัตโนมัติ

  • ระบบเซ็นเซอร์ ตรวจจับการขาดหรือหมดของด้าย

  • หน่วยความจำ 16,000,000 ฝีเข็ม (400 ลายปัก)

CONTACT US

999/1 หมู่ 9 ต.ในคลองบางปลากด

อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

โทร 02-8169119 แฟกซ์ 02-8169556 มือถือ 098-558-5788