top of page
start up page.jpg
simbol start up.png
simbol marking.png
simbol sme.png
simbol co2.png
simbol corpporate.png
simbol fiber.png
CTF-1502.png

CTF-1202

CTF Series

จักรปักคอมพิวเตอร์ FEIYA (เฟยย่า) / CTF Series / รุ่น CTF-1202 ( 2 หัว 12 สีีเข็ม ) หน้าจอแบบ Touch Screen

ขนาด 8 นิ้ว Function ภายในตัวเครื่องใช้งานง่าย เป็นเครื่องแบบ Multifunction ที่สามารถรับงานได้หลากหลายรูปแบบ อาทิ เช่น ปักผ้าสำเร็จรูปเป็นตัว อาร์ม ผ้าชิ้น หมวก งานดีไซน์ต่างๆ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจ หรือต่อยอดธุรกิจ เน้นปริมาณงานให้มากขึ้น หรือในโรงงานขนาดใหญ่ สามารถนำไปเป็นเครื่องขึ้นชิ้นงานตัวอย่างได้ โครงสร้างตัวเครื่องผลิตจากเหล็กกล้า มาตรฐานการผลิต CE Standard ออกแบบมาเพื่อรองรับอุตสาหกรรม งานปักโดยเฉพาะ แข็งแรง ทนทาน การันตีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี

Specification

Model

Head

Working Area

Overall dimension

1000 x 950 x 1600mm

400 x 450 mm

2

CTF1202

Needle

12

Net Weight

350Kg

bottom of page