top of page
start up page.jpg
simbol start up.png
simbol marking.png
simbol sme.png
simbol co2.png
simbol corpporate.png
simbol fiber.png
CTF-1501_1.png

CTF-1501

CTF Series

จักรปักคอมพิวเตอร์ FEIYA (เฟยย่า) / CTF Series /

รุ่น CTF-1501 (1 หัว 15 สีีเข็ม ) หน้าจอแบบ Touch Screen
ขนาด 8 นิ้ว Function ภายในตัวเครื่องใช้งานง่าย เป็นเครื่องแบบ Multifunction ที่สามารถรับงานได้หลากหลายรูปแบบ อาทิ เช่น ปักเสื้อสำเร็จรูป อาร์ม หมวก ผ้าชิ้น งานดีไซน์ต่างๆ ตอบโจทย์กลุ่ม START UP ผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจได้ครอบคลุม

คุ้มค่าการลงทุน หรือในโรงงานขนาดใหญ่ สามารถนำไปเป็นเครื่องขึ้นงานตัวอย่างได้ โครงสร้างตัวเครื่องผลิตจากเหล็กกล้า มาตรฐานการผลิต CE Standard ออกแบบมาเพื่อรองรับอุตสาหกรรม งานปักโดยเฉพาะ แข็งแรง ทนทาน การันตีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี

Specification

Model

Head

Working Area

Overall dimension

750 x 740 x 850mm

350 x 500 mm

1

CTF-1501

Needle

15

Net Weight

70 Kg

bottom of page