top of page
start up page.jpg
simbol start up.png
simbol marking.png
simbol sme.png
simbol co2.png
simbol corpporate.png
simbol fiber.png
1หัว สเปคพิเศษ.png

CTF1201/1501

Special specification

จักรปักคอมพิวเตอร์ FEIYA (เฟยย่า) / CTF Series  

Special specification พื้นที่การปักกว้างพิเศษ หน้าจอแบบ Touch Screen ขนาด 8 นิ้ว Function ภายในตัวเครื่องใช้งานง่าย เป็นเครื่องแบบ Multifunction ที่สามารถรับงานได้หลากหลายรูปแบบ อาทิ เช่น ปักเสื้อสำเร็จรูป  ผ้าชิ้นแบบใหญ่ ปักหมวก งานดีไซน์ต่างๆ ตอบโจทย์กลุ่ม START UP ผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจได้ครอบคลุม คุ้มค่าการลงทุน หรือในโรงงานขนาดใหญ่ สามารถนำไปเป็นเครื่องขึ้นงานตัวอย่างได้ โครงสร้างตัวเครื่องผลิตจากเหล็กกล้า มาตรฐานการผลิต CE Standard ออกแบบมาเพื่อรองรับอุตสาหกรรม งานปักโดยเฉพาะ แข็งแรง ทนทาน การันตีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี

Specification

spec.jpg
bottom of page