brother page.jpg
simbol start up.png
simbol marking.png
simbol sme.png
simbol co2.png
simbol corpporate.png
simbol fiber.png
NV18E_angled.png

NV18E

• ลายปักในตัวเครื่อง 80 ลาย

• รูปแบบตัวอักษร 10 รูปแบบ (ภาษาอังกฤษ 7 รูปแบบ

   ภาษาญี่ปุ่น 3 รูปแบบ)

• สามารถปักชื่อนักเรียนภาษาไทยได้ (ใช้คู่กับโปรแกรม

   PE-Design)

• กระสวยกรอด้ายแบบเร็ว

• การควบคุมจอทัชสกรีนสีเต็มรูปแบบ

• ที่สนเข็มอัตโนมัติ

• หน้าจอ LCD 3.7 นิ้ว

• พื้นที่การปัก 100 x 100 mm

1/1
1/1
1/1