brother page.jpg
simbol start up.png
simbol marking.png
simbol sme.png
simbol co2.png
simbol corpporate.png
simbol fiber.png
NV800E-001.png

NV800E

• ที่สนเข็มอัตโนมัติ

• กระสวยกรอด้ายแบบเร็ว

• การควบคุมจอทัชสกรีนสีเต็มรูปแบบ

• ลายปักในตัว 138 รูปแบบ

• ตัวอักษรภาษาอังกฤษในตัวเครื่อง 11 รูปแบบ

• สามารถปักชื่อนักเรียนภาษาไทยได้ (ใช้คู่กับโปรแกรม PE-Design)

• มีหลอดไฟ LED ส่องสว่าง

• หน้าจอ LCD 3.7 นิ้ว

• พื้นที่การปัก 160 x 260 mm

1/1
1/1
1/1