1/4

จักรปักระบบคอมพิวเตอร์

 MACHINE

FEIYA EMBROIDERY

เครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์
Model CTF เหมาะ
สำหรับ START UP

ผู้ที่ต้องการอยากเริ่มต้นธุรกิจ

เครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์
Model  Cylinder Embroidery Series เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการ  ต่อยอด/ขยายธุรกิจ

เครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์
Model   Flat Embroidery Machine Series เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการ ปักงานขนาดใหญ่

CONTACT US

999/1 หมู่ 9 ต.ในคลองบางปลากด

อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

โทร 02-8169119 แฟกซ์ 02-8169556 มือถือ 098-558-5788