1/1

จักรปักคอมพิวเตอร์ SINSIM

ZHEJIANG XINSHENG TECHNOLOGY CORP., LTD.

SINSIM company was founded in 2002, a national high- tech enterprise mainly engaged in research & development, produc-tion, sales of high - end computerized embroidery machines, with embroidery solutions as its supplementary. After 17 years of development and innovation,  the company has become the undertak-ing unit of National Torch Program and Innovation Fund Project, China's top 10 in light industry sewing machinery industry,China's top 30 in light industry equipment manufacturing industry, leading the industry in comprehensive strength. 

 

To carry out in-depth strategic cooperation with universities and enterprises with international advanced technolagy, SINSIM company has always been committed to developing intelligent and diversified series of computer embroidery machines, and has built two provincial (technology center) research and development centers and other scientific research platforms.SINISM actively participates in scientific and technological innovation cooperation across industries, fields and regions Manyof the company's projects have won the Second Prize of Provincial Science and Technology,a total of more than 70 national patents, including 9 invention patents, guiding the development and breakthrough in its field of industry.

 

Under the management idea of taking scientific and technologcal innovation  as the guide, relying on talents and taking market demand as the carrier, the company constantly innovates science and technology and impraves services. The company's products are favored by customers  from more than 70 countries and regions, and the company's performance continues to grow steadily, especially in the field of super multi-head computer embroidery machine and high speed embroidery machine.

 

"Take credit with sincerity, win through high quality. " SINSIM's staff always keep pace with the times, transcend themselves and look to the future.SINSIM Company will continue to forge ahead,to improve,and to make unremitting efforts to build a respected centenary enterprise.

ZHEJIANG XINSHENG TECHNOLOGY CORP., LTD.

sinsim 1501.png

Single head machine series

• ขนาดจำนวนหัว 1 หัว จำนวนเข็ม 15 เข็ม

• เป็นเครื่อง Multi Function สามารถปักงานได้ครอบคลุมทุกรูปแบบ อาทิ ปักหมวก  ปักอาร์ม ปักโลโก้ / ตัวอักษร บนเสื้อสำเร็จรูป ผ้าเป็นชิ้น ฯลฯ
• Maximum Speed ความเร็วรอบ 1,000 r.p.m
• เสียงนุ่มเงียบ ฝีเข็มคมสวย
• รองรับลายปักสูงสุด 2,000,000 ฝีเข็ม / ลายปัก
• พื้นที่การปักสูงสุด 42 x 51 ซม. (ขนาดเฟรมโต๊ะ)
• พื้นที่การปักกลางหลังสูงสุด 35 x 50 ซม. (สะดึง)
• หน้าจอ Touch Screen 10 นิ้ว รองรับ 14 ภาษา ใช้งานง่าย
• ฟังค์ชั่นสะดึงคำนวนพื้นที่การปักอัตโนมัติ

• ฟังค์ชั่นค้นหาตำแหน่งการปักหมวกหาจุด Center อัตโนมัติ

...

Double head machine series

• ขนาดจำนวนหัว 2 หัว จำนวนเข็ม 15 เข็ม

• เป็นเครื่อง Multi Function สามารถปักงานได้ครอบคลุมทุกรูปแบบ อาทิ ปักหมวก ปักอาร์ม ปักโลโก้ / ตัวอักษร บนเสื้อสำเร็จรูป ผ้าเป็นชิ้น ฯลฯ
• Maximum Speed ความเร็วรอบ 1,000 r.p.m
• เสียงนุ่มเงียบ ฝีเข็มคมสวย
• รองรับลายปักสูงสุด 2,000,000 ฝีเข็ม / ลายปัก
• พื้นที่การปักสูงสุด 40 x 45 ซม. / 1 หัว
• หน้าจอ Touch Screen 10 นิ้ว รองรับ 14 ภาษา ใช้งานง่าย
• ฟังค์ชั่นสะดึงคำนวนพื้นที่การปักอัตโนมัติ
• ฟังค์ชั่นค้นหาตำแหน่งการปักหมวกหาจุด Center อัตโนมัติ

...

sinsim 1502 suc.png
sinsim 1204.png

Cap machine series

• ขนาดจำนวนหัว 4 หัว จำนวนเข็ม 12 เข็ม

• เป็นเครื่อง Multi Function สามารถปักงานได้ครอบคลุมทุกรูปแบบ อาทิ ปัก   หมวก ปักอาร์ม ปักโลโก้ / ตัวอักษร บนเสื้อสำเร็จรูป ผ้าเป็นชิ้น ฯลฯ
• Maximum Speed ความเร็วรอบ 1,000 r.p.m
• เสียงนุ่มเงียบ ฝีเข็มคมสวย
• รองรับฝีเข็มสูงสุด 1,000,000 ฝีเข็ม / ลายปัก

• รองรับลายปักสูงสุด 800 ลายปัก
• พื้นที่การปักสูงสุด 40 x 45 ซม. / 1 หัว
• หน้าจอ Touch Screen 10 นิ้ว รองรับ 14 ภาษา ใช้งานง่าย

Cap machine series

• ขนาดจำนวนหัว 6 หัว จำนวนเข็ม 12 เข็ม

• เป็นเครื่อง Multi Function สามารถปักงานได้ครอบคลุมทุกรูปแบบ อาทิ ปักหมวก ปักอาร์ม ปักโลโก้ / ตัวอักษร บนเสื้อสำเร็จรูป ผ้าเป็นชิ้น ฯลฯ
• Maximum Speed ความเร็วรอบ 1,000 r.p.m
• เสียงนุ่มเงียบ ฝีเข็มคมสวย
• รองรับฝีเข็มสูงสุด 1,000,000 ฝีเข็ม / ลายปัก

• รองรับลายปักสูงสุด 800 ลายปัก
• พื้นที่การปักสูงสุด 40 x 45 ซม. / 1 หัว
• ฟังค์ชั่นสะดึงคำนวนพื้นที่การปักอัตโนมัติ
• หน้าจอ Touch Screen 10 นิ้ว รองรับ 14 ภาษา ใช้งานง่าย

sinsim 1206.png
sinsim h1206-2.png

High speed series

• ขนาดจำนวนหัว 6 หัว จำนวนเข็ม 12 เข็ม

• เป็นเครื่อง Multi Function สามารถปักงานได้ครอบคลุมทุกรูปแบบ อาทิ

   ปักอาร์ม ปักโลโก้ / ตัวอักษร บนเสื้อสำเร็จรูป ผ้าเป็นชิ้น ฯลฯ

• Maximum Speed ความเร็วรอบ 1,200 rpm.
• เสียงนุ่มเงียบ ฝีเข็มคมสวย
• รองรับลายปักสูงสุด 800 ลายปัก
• รองรับฝีเข็มสูงสุด 1,000,000 ฝีเข็ม / ลายปัก
• พื้นที่การปักสูงสุด 40 x 45 ซม. / 1 หัว

...

sinsim 1220.png

High speed series

• ขนาดจำนวนหัว 20 หัว จำนวนเข็ม 12 เข็ม

• เป็นเครื่อง Multi Function สามารถปักงานได้ครอบคลุมทุกรูปแบบ อาทิ

   ปักอาร์ม ปักโลโก้ / ตัวอักษร บนเสื้อสำเร็จรูป ผ้าเป็นชิ้น ฯลฯ

• Maximum Speed ความเร็วรอบ 1,200 rpm.
• เสียงนุ่มเงียบ ฝีเข็มคมสวย
• รองรับลายปักสูงสุด 800 ลายปัก
• รองรับฝีเข็มสูงสุด 1,000,000 ฝีเข็ม / ลายปัก
• พื้นที่การปักสูงสุด 33 x 55 ซม. / 1 หัว

...

© Copyright 2020 Hk Intertrade. All Rights Reserved.