top of page
sme page.jpg
simbol start up.png
simbol marking.png
simbol sme.png
simbol co2.png
simbol corpporate.png
simbol fiber.png
GG-904.png

GG-904

Flat Series

จักรปักคอมพิวเตอร์ FEIYA (เฟยย่า) / Flat Series / รุ่น GG-904 ( 4 หัว 9 สีีเข็ม ) รุ่นโต๊ะราบ หน้าจอแบบ Touch Screen ขนาด 8 นิ้ว Function ภายในตัวเครื่องใช้งานง่าย สามารถรับงานได้หลากหลายรูปแบบ อาทิ เช่น อาร์ม ผ้าชิ้น งานดีไซน์ต่างๆ ตอบโจทย์กลุ่ม SME Business เพื่อขยายธุรกิจได้อย่างครอบคลุม คุ้มค่าการลงทุน โครงสร้างตัวเครื่องผลิตจากเหล็กกล้า มาตรฐานการผลิต CE Standard ออกแบบมาเพื่อรองรับอุตสาหกรรม งานปักโดยเฉพาะ แข็งแรง ทนทาน การันตีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี

Specification

Model

Head

Working Area

Overall dimension

2980 x 1350 x 1700mm

400 x 450 mm

4

GG-904

Needle

9

Net Weight

900Kg

bottom of page